Styrelse

Vald styrelse på årsmötet för år 2023

Ordförande: Ulrika S-Nelzén

Vice ordförande: Pia Bildt Ström

Sekreterare: Helena Mäkiaho Lindgren

Kassör: Vibeke Bildt

Ledamot: Johanna Ferritsius

Ledamot: Ellinor Holmberg

Ledamot: Emma Johnsson

1:a Suppleant: Marie Andersjöns

2:a Suppleant: Helena Wikström

3:e Suppleant: Anna Teneus

Sammankallande valberedning: Christina Brus

Ledamot i valberedning: Cristin Sandström

Ledamot i valberedning: Anna Holmgren

 

Leg. Revisor: Torgny Michelsson

Revisor suppleant: Ingrid Norgren

  1. 3