Föreläsningar som vi erbjuder våra medlemmar i Falu Hundsällskap gratis. Läs mer under respektive föreläsning för anmälan och information


Rädsla & aggressionStress hos hund 

Belöningssystem 

Hundmötes- och Människomötesprobelmatik


Inkallningsproblem

Vad är Fear Free? 

Jaktproblematik