Berikningsvandring

Under promenaden kommer vi göra stopp och låta hunden få använda sina sinnen i olika uppgifter. Vi tränar även följsamhet på olika sätt.

Om vädret inte är trevligt kommer vi flytta vandringen. 

Tid: 10:00 - 12:30

Datum: 4/6

Instruktör: Pia Bildt Ström

500 kr