Nos safari

Denna förmiddag kommer bestå av att låta din hund få uppleva olika dofter genom att få lukta på olika saker samt att få äta lite olika saker för att även ge den en smakupplevelse.

Vi kommer börja med lite teori inne för att sedan vara utomhus och låta hundarna en och en få uppleva de olika stationerna.

Vi kommer köra med hundarna en och en då vi ska titta på varje hund och analysera tillsammans det beteende hunden visar. Så detta blir även en lärorik förmiddag för dig som ägare då du även får lära dig lite om hundens beteendesvar i olika situationer.

Tid: 09:00 - 12:00

Datum: 17/9

Instruktörer: Ulrika Nelzén och Pia Bildt Ström

540 kr