Kallelse till årsmöte

Kallelse till Falu Hundsällskap – Faluns lokala kennelklubbs årsmöte

2019-02-07 kl: 18:00 i Främby Hallar, klubblokalen

 

  • Anmälan krävs till årsmötet.

Maila din anmälan på faluhundsallskap@gmail.com

 

OBS! Medtag ID-kort för medlemsregistrering

Förhandlingar enligt stadgarna för Svenska kennelklubben – Lokal kennelklubb
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordföranden efter 28 januari, maila på faluhundsallskap@gmail.com för att erhålla handlingarna.

Har ni några övriga ärenden som ska tas upp utanför punkterna i årsmöteskallelsen så ska dessa vara oss tillhanda senast 17 januari.


Har du förslag till styrelsekandidater kontakta valberedningen genom formuläret på hemsidan: http://www.faluhundsallskap.se/Kontaktsida

 

Varmt välkomna önskar styrelsen