Om klubben

Falu hundsällskap är en hundförening som startades December 2013.

Föreningen välkomnar alla oavsett hundras och vi har en god och trygg gemenskap.

Falu Hundsällskap står för positiv träningsfilosofi med belöningsbaserade inlärningsmetoder.  

  • Vår träning bygger på kontakt, samarbete och kommunikation

  • Relationen mellan förare och hund ska bygga på positivitet, ömsesidig glädje och hänsyn.

  • I hallen håller vi fokus på samarbete mellan hund och förare

  • Lek och hälsningar hundar emellan sker utanför hallen.

Vi har ett brett kursutbud och anser att det viktigaste inte är VAD du gör utan ATT du gör något med din hund! 

Vi lägger stor vikt vid kvalitet på våra kurser och instruktörer.

Vi strävar efter att skapa en förening där alla ska känna sig välkomna och få individanpassad hjälp!

Väl mött önskar

Styrelsen Falu Hundsällskap

 

Luna

 

20160609_200710

 

Emma och Frankan 1


 

Styrelsen

Vald styrelse på årsmötet 2018

Ordförande: Ulrika S-Nelzén

Vice ordförande: Pia Bildt Ström

Sekreterare: Helena Mäkiaho Lindgren
Kassör: Ulla Schröder (utom styrelsen)
Ledamot: Pernilla Engblom
Ledamot: Ellinor Flink
Ledamot: Erica Bäckius
Ledamot: Ingela Englund
1:a Suppleant: Marie Andersjöns
2:a Suppleant: Catharina Saunders
3:e Suppleant: Therese Rodhin
 
Sammankallande valberedning: Julia Hagström Larsson
Ledamot i valberedning: Emma Dahlström
Ledamot i valberedning: Jenni Lindberg
 
Leg. Revisor: Torgny Michelsson
Revisor suppleant: Helena Buller Käck