Är du intresserad av att gå en kurs anmäler du dig under fliken ANMÄLAN.

 

Löptikar får vara med på kurser och träningar om dom använder tikskydd undr hela tiden.

 

Erbjudande till er som vill gå flera kurser! 

Rabatt om man går fler kurser. Den billigaste kursen ges det rabatt på. Detta gäller för varje innestående år. Vid varje nyårsskifte så börjar man om på rabattstegen. Om man går kurs 6 inom samma år börjar man även om på ruta noll.

Kurs 2   10 % rabatt
Kurs 3   15 % rabatt
Kurs 4   20 % rabatt
Kurs 5   50 % rabatt

Medlemskap krävs i föreningen för att deltaga på kurserna om inget annat står under själva beskrivningen av kursen!

 

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:
  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Falu Hundsällskap har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/studiecirkel du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om studiecirkeln/kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande.
Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.
Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kurs/studiecirkeln startat tar vi ut en administrationsavgift:
  • Vid återtagande senast 7 dagar före cirkel-/kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före cirkel-/kursstart, men innan dag för start, debiteras en avgift på 50 % av kursavgiften.
  • Om deltagare avbryter en påbörjad cirkel/kurs tar vi ut hela kursavgiften.
Studieavbrott
Om du avbryter en kurs/studiecirkel på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för eventuellt studiematerial.

 

border-collie-662703_1280