Löptikar får vara med på kurser och träningar om dom använder tikskydd undr hela tiden.

Hos oss får man var 5:e kurs gratis!! Ingen tidsbegränsning gäller. 

Medlemskap krävs i föreningen för att deltaga på kurserna om inget annat står under själva beskrivningen av kursen!

 

Ångerrätt

Avbokas platsen senare än 10 dagar före kursstart debiteras en avgift om 20% av kursens kostnad:

  • För att täcka klubbens administrativa kostnader
  • I enlighet med konsumentverkets  rekommendationer

 

Studieavbrott
Om du avbryter en kurs/studiecirkel på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för eventuellt studiematerial.

 

border-collie-662703_1280